Emake3D Galaxy 1 Large Format SLA 3D Printer

เครื่อง SLA 3D printer ขนาดใหญ่ ที่เป็น break through ในด้านราคา สามารถเทียบเคียงได้กับเครื่องระดับอุตสหกรรม ด้วยพื้นที่สร้างงานขนาด 40x20x40cm (กว้าง ลึก สูง) เทคโนโลยี่ใช้ เลเซอร์ที่สามารถเคลื่อนตำแหน่งใน X axis ได้ ทำให้ปริ๊นงานได้ใหญ่ ที่ความละเอียด 70-80micron spot laser โครงสร้างแข็งแรง เป็นโลหะ น้ำหนักสูง หน้าจอทัชสกีนขนาด 7" กับ UI ที่ออกแบบให้ กดได้ง่าย ด้วยไอค่อนขนาดใหญ่ มาพร้อมระบบปั๊มน้ำยาเรซิ่นเมื่อเหลือน้อยไม่เพียงต่องานปริ๊น 

Responsive

Mobile friendly