Cubicon DUO Plus S30i Industrial PEEK 3D Printer

เครื่องที่สามารถฉีดวัสดุเช่น PEEK/PEKK ได้นั้น ต้องมีโครงสร้างการออกแบบที่ควบคุมระบบความร้อนหมุนเวียนภายในได้ดี ด้วยอุณหภูมิทำงานที่สูงถึง 500c สำหรับหัวฉีดและ 260c ในส่วนของพื้นที่ขึ้นงาน ชิ้นส่วนต่างๆของตัวเครื่องต้องสามารถทนอุณหภูมิที่สูงได้ดี และ Cubicon DUO Plus S30i ก็ถูกออกแบบเพื่องานลักษณะนี้โดยเฉพาะ Heat Resistant High Rigidity Industrial Components จึงเป็นแนวคิดของการพัฒนาเครื่องรุ่นนี้ และยังเป็นเครื่องที่ user friendly ใช้งานง่าย กับระบบ Full Auto XY Calibration ที่เพียงแค่กดปุ่ม ระบบ ก็จะปรับค่าความเที่ยงตรงของ XY ในเวลาเพียง 1นาที ช่วยให้การปริ๊นแบบสองหัวฉีด มีความแม่นยำ

*ตู้วางเครื่องจำหน่ายแยก

Advance Engineering Polymer Extrusion

Dual Plus S30i รองรับวัสดุเช่น PEEK / PEEK -CF / PEKK สำหรับงานเชิงวิศวกรรมชั้นสูงและยังสามารถใช้กับพลาสติกทั่วไปเช่น PLA / ABS / PETG / TPU / PC / ASA / PP / PA ด้วยเช่นกัน 

Designed for Efficiency

Metal Structure

โครงสร้างแบบปิด ใช้ชิ้นส่วนโลหะ แข็งแรง และ ทนความร้อนได้ดี เสริมให้การทำงานมีประสิทธิ์ภาพสูงขึ้น แต่ยังคงความสวยงานในการออกแบบตัวเครื่องให้ดูล้ำสมัย 

Heat Chamber

ระบบความร้อนภายในพื้นที่การสร้างงาน สามารถทำได้ที่ 80c เป็นการออกแบบให้ลมร้อนสามารถหมุนเวียนได้ทั่วถึงในตัวเครื่อง ช่วยให้อุณหภูมิคงที่ทุกจุด 

Metal bed 

ฐานปริ๊นงานเป็นแบบโลหะ เพิ่มการยึดเกาะโดยไม่ต้องใช้กาวช่วยแต่อย่างใด 

Filament Dyer

รักษาเส้นพลาสติกให้มีคุณสมบัติสมบูรณ์ด้วยเครื่องอบร้อนภายในตัว