easy web builder


FAQs คำถามที่พบบ่อย

ให้เช็คระยะของ ฐานปริ๊น และ หัวฉีด ว่าอยู่ใกล้กันไปหรือไม่ สังเกตุได้จาก เส้นพลาสติกที่ฉีดออกมาในชั้นแรก จะต้องเห็นเป็นเส้นชัดเจน ถ้าเส้นขาดๆหายๆ และ หัวฉีดเริ่มมีเสียงสะดุด ให้ตั้งระยะฐานให้ห่างจากหัวฉีดมากขึ้น แนะนำให้ ระยะห่างอยู่ประมาณความหนาของกระดาษ A4 แบบ 80กรัม

ให้ตั้งระยะหัวฉีดและฐานให้ใกล้กันมากขึ้น พลาสติกที่ฉีดออกมาชั้นแรก จะต้องเกาะติดแน่น เมื่อเอานิ้วลูบ จะต้องไม่หลุดจากฐานปริ๊น 

ตรวจเช็คม้วนพลาสติก ว่ามีเส้นขัดกันหรือมีความฟืดในจุดใดจุดหนึ่งทำให้ไม่สามารถม้วนเส้นออกได้ปกติหรือไม่ ถ้าตรวจเช็คแล้ว ปัญหาไม่ได้มาจากตัวเส้นพลาสติก ให้เช็คดูว่า ชิ้นงานมีการ งอตัวขึ้น จนหัวฉีดไปขูดระหว่างการฉีดหรือไม่ ถ้าเป็นจากสาเหตุนี้ จะต้องเปิดฐานความร้อนสูงขึ้น หรือ นำกาวมาทาฐานปริ๊นให้ชิ้นงานยึดติดแน่นขึ้น

ให้สังเกตุว่าชิ้นงานเลื่อนไปแนว ซ้าย ขวา (X) หรือ หน้า หลัง (Y) เริ่มเช็คจากการลองขยับหัวฉีดไปมา ตามแนวที่ปัญหาเกิดขึ้น โดยใช้มือจับที่หัวฉีดแล้วเลื่อนไปจุดต่างๆ ถ้ามีอาการขัดหรือฟืด จะต้องตั้งระดับแกนใหม่ ให้ติดต่อทางผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอคำแนะนำ

กรณีนี้ มีสองสาเหตุ การตั้งค่าที่ไม่เหมาะสมในซอพแวร์ ทำให้การฉีดพลาสติกไม่ทันหรือมากเกินไป สาเหตุถัดมา คือเส้นพลาสติกที่ใช้ หมดสภาพ หรือ มีเปอร์เซ็นต์ ความชื้นและฟองอากาศอยู่ในเส้นสูง ในซอพแวร์ ให้เช็คว่าใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือไม่ และ ปรับให้ปริ๊นช้าลง ถ้าพลาสติกเป็นร่องลึกเข้าไปในตัวงานในบางชั้น ส่วนม้วนพลาสติกที่มีปัญหา สามารถลองนำไปเข้าตู้อบไล่ความชื้นก่อนได้ 

ให้กดปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ด้านหลังของจอทัชสกีน

© Copyright (c) 2012-2018 DDD-Solution - All Rights Reserved